vaxtskydd190302

vaxtskydd190302

Fyra meter bred skyddszon kring varje brunn ökar mångfalden och minskar risken för växtnäringsläckage och
oönskad spridning av växtskyddsmedel.