Slopa målen med ekologiska produkter

Efter alla turer kring övergripande mål, regeringens proposition och handlingsplan börjar den verkliga kärnan i den två år långa processen med att ta fram en livsmedelsstrategi klarna. Bristen på konkreta mål är särskilt tydlig i propositionen, och när handlings-planen presenterades är det egentligen bara ett enda mål som kunnat formuleras, det är målet om 30 procent ekologiskt odlad mark och 60 procent ekologiska -produkter i offentlig upphandling.
Det är ett mål som inte bara är, med förlov sagt korkat, utan som i sig strider mot de övergripande målen för strategin som presenterades i mitten av januari. Dessutom har det satts utan att det gjorts någon analys av konsekvenserna av ett sådant mål.

Obegåvat
Mot bakgrund av den diskussion som pågår kring hållbar produktion och betydelsen av att kunna hållbart intensifiera vår livsmedelsproduktion framstår det som obegåvat att förorda en ekologisk produktion som bevisligen leder till sänkt produktivitet och som dessutom i flera avseenden får anses vara mindre hållbar än andra alternativ.
Det hade inte varit så problematiskt om den ekologiska produktionen hade inrymt målstyrning och kontinuerlig förbättring, som är det normala i andra industriella certifierade produktionsprocesser. Men den ekologiska produktionen bygger inte på målstyrning utan på meta-fysisk fixering vid vissa åtgärder och begränsningar.

”Målet kommer att tränga undan svenska livsmedel som producerats med höga miljö- och etikvärden”

Kopparfallet
Dit hör användning av lättlöslig växtnäring och av–visandet av vissa produktionsmedel och accepterandet av andra. Ett exempel på detta är att det i Europa och USA är accepterat att använda kopparsalter i stora mängder i ekologisk odling. Det gäller exempelvis potatis och vindruvor, som Naturskydds-föreningen lyfter fram som särskilt viktigt att välja ekologiskt producerade.
Kopparsalter tillhör de akut giftigaste som idag får hanteras i odling. Det är inte en tillfällighet att de övergavs för hundra år sedan i den konventionella odlingen. Dessutom leder de höga applikationsnivåerna i exempelvis vinodling till en anrikning i marken som är direkt dödande för den så omhuldade markmikrofloran.

Ökad import
Visserligen tillåter inte Krav användning av kopparsalter i Sverige, men eftersom det högt satta målet med 60 procent i ekologiskt kommer att leda till en ökad import har detta stor betydelse. Målet kommer att tränga undan svenska livsmedel som producerats med höga miljö- och etikvärden, som i sin tur antingen inte kommer att pro-duceras alls längre, eller så kommer de att få avyttras under prispress på någon annan marknad.
Detta är inte förenligt med det så kallade generationsmålet i miljömålsarbetet eftersom det leder till export av miljöstörande verksamhet. Dessutom är det i direkt strid med de övergripande målen i livsmedelsstrategin om stärkt konkurrenskraft och ökad inhemsk produktion.

Redan plockade
För de offentliga institutioner som ska försöka nå ett mål på 60 procent ekologiskt är de lågt hängande frukterna i form av mejeriprodukter och ekologiska grönsaker redan plockade. För att komma upp i målet kommer det att leda till import av dyra produkter, vilket i sin tur kommer att leda till krav på besparingar på de resterande 40 procenten – något som kommer att lösas genom billiga importprodukter producerade under förhållande som ligger långt under vad som accepteras i det här landet. Konsekvens: Se ovan.
Men lyckligtvis är strategin förutom de övergripande målen endast en proposition och vi vet att oppositionen vässar sina argument i motionernas moteld, och alliansen – är enig om att detta enda – och felaktiga – mål ska omprövas. Det är bara att hålla andan och hoppas att förståndet segrar, även om vi hyser våra tvivel i dessa faktaresistensens och sanningsrelativismens tidevarv.