Snabb etablering i hård konkurrens

Eva Secher, Chef för Swedish Agro
”Nu blir det en fight. Konkurrensen är hård inom lantbruksmaskinbranschen”, säger Eva Secher, chef för Swedish Agro Machinery ABs östra region.

Swedish Agro Machinery AB fortsätter sin etablering på den svenska lantbruksmaskinmarknaden. Besked om nya kompetenscentra har varvats med övertagande av flera maskinagenturer.
”Det är fantastiskt roligt att vara med om detta”, konstaterar Eva Secher, chef för region öst.

Sedan det hösten 2016 blev klart att Swedish Agro Machinery AB tagit över som Claas nya distributör i Sverige har byggandet av det nya företaget gått i en rasande takt. Inom de nuvarande fyra regionerna har nio nya försäljnings­ och servicecentra, av företaget kallade kompetens centra, etablerats jämt fördelade i södra Sverige. Sam­tidigt har en ny VD, Björn Pettersson, tagit över rodret för den svenska organisationen från Jens Skifter, CEO för Danish Agro Machinery Holding A/S.
Parallellt med byggandet av den nya organisationen, dess regionala lokaler och personalstyrka har flera varumärken lagts till och Swedish Agro Machinery börjar närma sig ett komplett utbud av allt från traktorer, tröskor och jordbearbetningsredskap till vall­ och potatismaskiner.

Kontakter
Eva Secher är chef för företagets östra region som sträcker sig från nordvästra Småland och norra Kalmar län via Östergötland och Södermanland till Örebrotrakten. Även Gotland ligger inom hennes domän. Hon är utbildad ekonom och har under sin yrkeskarriär arbetat bland annat inom slakteri­branschen, som bilförsäljare och säljare hos Lantmännen Maskin. Erfarenheter som hon vet blir till stor nytta i den kommande uppgiften att bygga upp och driva företagets östra region.
”Det är en rejäl utmaning att få till en fungerande struktur. Det har varit tufft, men jag bedömer att det värsta är gjort nu”, konstaterar hon.
Region Öst etablerades först i Vreta Kluster där Eva fann lokaler som hon tyckte erbjöd flera speciella kvaliteter.
”Hit kommer ständigt människor från olika delar av lantbruksbranschen, det känns helt rätt att visa upp företaget här och det finns alltid tillfälle att mingla med nya människor.”

Nyrekrytering
Till en början hyrdes fem kontorsplatser och Eva berättar att även Vreta Kluster uppskattade att få in ett maskinsäljande företag bland sina hyresgäster. Sedan dess har jakten gått efter en plats för regionens kompetenscentrum. Valet föll på Skänninge som kändes som en rimligt geografiskt placerad plats för regionen. I samma veva pågick rekrytering av personal.
”Den första säljaren jag anställde var faktiskt en kvinna. Om vi ska vara ett modernt företag så måste vi blanda personalen. Det får inte vara för mycket av det ena eller andra.”
Av de ursprungliga fem i personalen kom de två första teknikerna som rekryterades från Lantmännen.
”Det innebär att de har med sig sitt kunnande om Claas­maskiner och känner de lokala kunderna. Därefter anställde jag en servicechef som har arbetat både på Swecon och inom bilbranschen.”

Reservdelscontainer
I dagsläget har organisationen vuxit till femton personer varav de flesta är statio­nerade i Skänninge, kvar i Vreta Kluster finns ett säljkontor och ett showroom som kommer att kunna användas av hela regionens säljare för utställningar med mera.
”Jag tror mycket på att nätverka och klustret är helt rätt plats för detta”, menar Eva Secher.
Vid klustret har hon även sett till att skapa en utlämningsplats för reservdelar.
”Vi har ställt upp en reservdelscontai­ner för kunder som har för långt att åka till Skänninge. Med hjälp av en kod kan kunderna öppna ett skåp i containern och få ut sina reservdelar.”
Under sommaren invigdes en ny anläggning i Kumla med en satellit­verkstad i Eskilstuna och ytterligare en satellitverkstad i Nyköpingstrakten är på väg.
”Det känns helt rätt att ha en anläggning i Kumla. Vi ligger nära en stor väg och dessutom nära våra viktiga konkurrenter.”

Fokus för Swedish Agro Machinery ligger på försäljning av Claas-traktorer. Andra märken som Horsch, Lemken och AVR har under sommaren lagts till produktprogrammet.

Nya märken
Eva Secher lägger mycket stor tid på att söka kompetent personal, hon ser god service som avgörande och har därmed ett stort behov av kunniga tekniker.
”Redan från början fick vi med oss flera duktiga tekniker när vi tog över Claas­agenturen. Nu söker vi fler och inom lantbruk kan det vara svårt. Det finns gott om avancerade tekniker, men de behöver omvändas för att förstå att lantbruksmaskiner erbjuder en spännande arbetsuppgift.”
Nästa steg är att rekrytera säljare med lantbrukskompetens.
”Jag har intervjuat flera duktiga säljare, men om de inte kan lantbruk blir det för lång startsträcka.”
Samtidigt som organisationen runt om i Sverige börjar ta form duggar pressmeddelandena tätt från företaget. Flera nya märken knyts kontinuerligt till Swedish Agro Machinery AB. Förutom Claas kompletta maskinprogram med traktorer, tröskor och vallmaskiner ingår nu även Horsch och Lemkens kompletta program för kultivering, sådd och växt­skydd, Samson Agros gödseltunnor och AVRs maskiner för potatisodling.

En annan utmaning för det ny etablerade företaget är att vinna kundernas förtroende.

Flera utmaningar
Fokus för företaget ligger dock enligt Eva Secher på Claas och främst på traktorerna.
”Jens Skifter har satt målet på tio procent av marknaden”, konstaterar Eva, men menar att det kommer att ta längre tid än ett år att nå dit.
Utmaningarna är flera. Organisa­tionen är fortfarande under upp­byggnad, processen är naturligtvis kostsam och hur stor budget som moderföretaget avsatt är okänt. Hur lång tid Swedish Agro Machinery AB har på sig att visa resultat är inte heller känt. Dessutom innebär den nya företagskonstellationen att personal med rötter i kooperationen och med djupt känd lojalitet för det svenska lantbruket nu ska inlemmas i en utländsk företags­kultur.
En annan utmaning för det ny ­etablerade företaget är att vinna kundernas förtroende. Naturligtvis ställer de frågan om Swedish Agro Machinery verkligen har kommit för att stanna.
Eva Secher hänvisar till att företaget har starka ägare bakom sig och litar till deras omdöme.
”Men naturligtvis blir det en fight nu. Det finns många märken och nyetableringar på marknaden så konkurrensen blir hård.”

Av Sofia Barreng