sociala

sociala

Hur teknik presenteras och anpassas efter användaren är enligt Christina Lundström
en viktig aspekt för hur tekniken används.