Stallgödsel guldgruva med högt kvävepris

Pernilla Kvarmo
”Med Greppas nya gödselkalkyl får du förslag på förifyllda värden, du kan anpassa till olika gödselslag och lätt ändra näringsinnehållet utifrån en analys”, förklarar Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket.

Det läcker kväve från svensk fast- och flytgödsel till ett värde av cirka en miljard kronor per år med dagens kvävepris. En del av de pengarna läcker från din gård. Här är några tips och kalkyler inför den årliga spridningen av cirka 22 miljoner ton stallgödsel.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!