jordbrukslandskap

jordbrukslandskap

Jordbrukets miljöarbete pågår oförtrutet och att det är fullt möjligt att förena ökad produktivitet med minskad miljöpåverkan. Foto AdobeIstock