Johan Lagerholm

Johan Lagerholm

”Uppföljning av grödan och en anpassning av kvävet under odlingssäsongen betyder mer än att minska totalgivan”, säger Johan Lagerholm, Växtråd.