kväve på väg

kväve på väg

Med nuvarande höga kvävepriser är det viktigare än någonsin tidigare att optimera kväveutnyttjande och få ut så hög intäkt som möjligt för varje insatt gödselkrona. Foto Mårtens Svensson