stigande

stigande

Avkastningen i höstvete stagnerade i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, men har tagit ny fart de senaste tio åren. Sockerbetor följer samma mönster men ­mindre markant och med tidigare förändring. Sambandet mellan avkastningsutvecklingen i de båda grödorna visar att det sannolikt är grundläggande bördighets­faktorer som har störst påverkan. Källa: Jordbruksverket, egen bearbetning.