Kostnadseffektivt, funktionellt och snyggt

Årets tre nominerade kandidater till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium är mycket olika men förenas av medvetenhet om kostnader och kombinerar funktion med form.

Dikostallet på Bjälkagården i Vagnhester, Holsbybrunn.

Inget år är det andra likt. Det är en erfarenhet som gäller i växtodlingen och det kan vi även säga om nomineringarna till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium. Sedan vi började med stipendiet för tolv år sedan har vi fått en nästan unik inblick i trender och utveckling när det gäller lantbrukets byggnader.
De förslag som kommer in avspeglar ekonomin inom olika produktionsgrenar. Dessutom kan vi se en ökande medvetenhet om byggnadernas betydelse för att skapa mervärden för både den enskilda gården och för det intryck lantbruket ger, något som också var en av anledningarna till att utmärkelsen instiftades.

Eventhallen och häststallet på Frösåker utanför Västerås

Olika men ändå lika
Bland årets förslag har juryn i vanlig ordning valt ut tre gårdar som sinsemellan är mycket olika, men som avspeglar samma grundtankar och omsorg. Tidigare år har många förslag varit mjölkstallar, något som i spåren av den dåliga ekonomin har minskat. I de sammanhangen har djuromsorgen, många gånger med rätta, lyfts fram. I år har juryn nominerat tre nybyggnationer; ett dikostall, en event­anläggning inklusive häststall och en återuppbyggd spannmålsanläggning och restaurerad gårdsmiljö efter brand.
Omfattning och ändamål med byggnaderna är också mycket olika. Men det som förenar dem är kostnadsmedvetenhet, funktionalitet och omsorg om den estetiska utformningen.

Spannmålsanläggning, värmecentral och verkstad på Slättäng utanför Eslöv.

Starka kandidater
På Bjälkagården i Vagnshester har Andreas Gunnarsson och Petra Käll haft stor frihet att utforma ett öppet dikostall med plats för ett 90-tal dikor och rekrytering. Byggnaden har placerats på ett lite större avstånd från brukningscentrum och kunnat passas in i landskapet.
På Frösåker utanför Västerås gäller särskilda villkor med en mycket känslig gårdsmiljö. Här skulle familjen Ral passa in en modern byggnad och samtidigt ha flera funktioner som stall, ridhus och eventhall. Resultatet bevisar att det inte finns något motsatsförhållande mellan skönhet och rimliga kostnader.
Efter en omfattande brand på Slättäng utanför Eslöv hade Jacob Bennet också krav på anpassning till en gårdsmiljö där det var flera byggnader som gått till spillo. Även här kombineras kostnadseffektivitet med funktion och estetisk känsla. Stora belopp stod på spel eftersom det var en stor spannmålsanläggning som förstördes och där det fanns krav på att snabbt vara på banan igen.
Nu går årets tävling in på upploppet och på årets byggseminarium den
26 oktober utses vinnaren. Med så
starka kandidater som årets, är utgången definitivt inte given.

Av Lennart Wikström & Agneta Lilliehöök

 

Läs mer om årets kandidater och se alla bilder!

Bjälkagården

Frösåker

Slättäng