"

Lantbrukets varumärke

Från hundratals inkomna bidrag har 43 nominerade byggnader vaskats fram och hittills 14 vinnare korats. Nu är det dags att utse den femtonde vinnaren av Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium.

Lantbruk har alltid handlat om att ta tillvara det som finns på platsen och försöka förädla det till i första hand mat, men även andra värden. Det har också avspeglat sig i lantbrukets byggnader där formen i första hand fått följa funktion, men där vi också genom seklerna lärt att skapa byggnader och miljöer som återspeglar platsen och brukarnas värderingar. En byggnad är inte bara ett skal utan också ett uttryck.

Estetik, miljö och innovation
När vi instiftade Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium ville vi uppmärksamma byggnadernas betydelse för lantbrukets varumärke. Vårt syfte har varit och är, när vi nu ska dela ut stipendiet för femtonde året, att självklart lyfta det estetiska och hur byggnaderna passar in i miljön men också det funktionella och innovativa i val av material, lösningar och inredning.

Genom åren har vi belönat allt från maskinhallar, kycklingstallar och packerier till mjölk-, köttdjurs- och grisstallar. Vi har även korat ett småskaligt slakteri och en bed & breakfastbyggnad som vinnare. Det har handlat om återuppbyggnad av nedbrunna ekonomibyggnader till att få hundra meter hönshus att smälta in i omgivningarna.

Avspeglar läget i lantbruket
I år är det en maskinhall på en gård med stor kycklingproduktion med verkstad, ett köttdjursstall och ett stall för ekologisk grisproduktion som nomineras. De avspeglar på sitt sätt utvecklingen. Många nya projekt handlar om investeringar i kycklingproduktion, både gris och nötkött gynnas av bra priser och växtodlarna hade efter ett kämpigt 2018 ett mycket bra 2019.

Däremot byggs inte så många nya mjölkstallar och med den pressade ekonomin i mjölkproduktionen är det kanske inte någon som bygger nytt som vågar hoppas på att vinna pris för bästa byggnad. Till dem säger vi: Ge inte upp, ni har fem år på er från det att byggnaden togs i bruk. I botten ligger det som är viktigaste av allt, lönsamheten. Och det är inte alltid billigast är bäst.

 

2018 vann Torpa Gård, vem blir det 2019?
2019 vann Boberg Storgård, vem blir det 2020?

 

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med