Svenskt lantbruk blir aldrig färdigbyggt

För trettonde året i rad delar Lantbrukets Affärer ut sitt byggnadsstipendium. Årets nominerade är en multihall, en maskinhall och ett ungdjursstall, alla tre i tydlig svensk lantbrukstradition.

En sak kan vi konstatera efter att ha delat ut Lantbrukets Affärers byggnadsstipendium i tolv år: Svenskt lantbruk blir aldrig färdigbyggt. Sedan starten 2006 har vi passerat igenom flera cykler med den svåra griskrisen 2011–2012 och mjölkproduktionens eklut 2016–2017. Vi har sett och lyft fram fantastiska projekt med gårdshotell, ridanläggningar, torkar och maskinhallar under åren. Genomgående är att byggandet engagerar och skapar framtidstro. Även med klassisk bondsk sparsamhet går det att bygga både vackert och innovativt.

Byggandet i centrum
Om det beror på Lantbrukets Affärers byggnadsstipendium låter vi vara osagt, men en tydlig trend är att byggandet kommit mer i centrum både när det gäller funktionalitet, estetik och hur dagens ofta stora projekt kan anpassas till landskap och byggnadsmiljö. Detta underströks inte minst av Jordbruksverkets tävling förra året om smartaste stallbyggnaden och det uppdrag som verket haft att komma med förslag om lokalisering av nytt kunskapscentrum för att bygga stallar.
Men byggandet handlar inte bara om stallar. Det har vi märkt inte minst i år då flera av förslagen varit hallbyggnader av olika slag. Många byggs som maskinhallar, men ofta med tanken att de även ska kunna användas för andra ändamål. Med tanke på dagens byggkostnader är det naturligt eftersom husen med största sannolikhet kommer att stå kvar långt efter att den nuvarande brukaren gått i pension eller sålt sitt företag. En inbyggd flexibilitet i vad byggnaden då kan användas till skapar helt enkelt mervärde.

Möt utmaningen från Öst
Det finns dock en sak som oroar i arbetet med byggnadsstipendiet och det är att vi riskerar att missa många intressanta projekt helt enkelt för att de inte kommer till juryns kännedom. Vi har märkt att både bland föreslagna och nominerade byggnader kommer många från sydöstra Sverige med en tyngdpunkt i Kalmartrakten. Om detta beror på att det byggs mer och med större omsorg där än i andra delar av landet låter vi vara osagt, men hoppas att både byggrådgivare och byggherrar i andra delar av landet möter upp och kommer med förslag.
Till årets stipendium som delas ut i samband med ett seminarium om digitalisering och planering den 17 oktober är det dock försent. Men när det blir dags för nästa års omgång, hoppas vi att ni tänker till. Gå gärna in på Lantbrukets Affärers hemsida lantbruketsaffarer.se där statuter och bedömningskriterier finns.

Maskinhallen i Arby
Maskinhallen i Arby
Ungdjursstallet på Wirums Säteri
Ungdjursstallet på Wirums Säteri
Maskinhallen på Torpa Gård. Borensborg

Klicka nedan för att läsa mer om de nominerade byggnaderna.

Maskinhallen i Arby.

Ungdjursstallet på Wirums Säteri.

Maskinhallen på Torpa Gård, Borensborg.

Av Lennart Wikström