"

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2018

Årets vinnare blev Maskinhallen på Torpa Gård, Borensberg. Representerad av ägarna Bengt och Anette Samuelsson.

Årets vinnare av Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium blev maskinhallen på Torpa Gård utanför Borensberg.

Det känns som ett privilegium att en gång om året få vara med och utse vinnaren av Byggnadsstipendiet. Då försöker vi värdera alla de tankar och idéer som blivit till verklighet på de nominerade gårdarna. Ägarnas engagemang är alltid stort och deras stolthet när de visar sina byggnader är påtaglig.
Alla årets kandidater hade starka fördelar men det blev till slut familjen Samuelsson på Torpa gård som drog det längsta strået. Deras maskinhall som ligger i suterräng har på ett mycket fint sätt anpassats till den omgivande miljön. Där har markens nivåskillnader blivit till en fördel och den stora byggnaden dominerar inte i landskapet. En detalj som juryn fastnade för var portarna som byggts efter äldre modell och som har en egenkonstruerad låskonstruktion.

Den digitaliserade gården
Prisutdelningen föregicks av ett seminarium under rubriken Den digitaliserade gården. Doktoranden Oleksiy Guzhva, SLU Alnarp, berättade om vilka nya möjligheter det finns med bildanalys. Djurens beteenden blir synliga på ett tydligt sätt vilket gör det möjligt att anpassa byggnaderna och arbetet i stallet för att få bästa möjliga djurkomfort och i förlängningen ett bättre resultat.
Därefter intervjuades den holländske mjölkföretagaren Klaas Ane Jellema som driver Ugerups Säteri strax söder om Kristianstad. Hans erfarenhet av den digitala tekniken kan ni läsa om på nästa uppslag. Det gäller även intervjun med Bo Johansson och hans samarbetspartners i Vedums Smågris AB. De har byggt en helt ny anläggning för grisproduktion där digital teknik har börjat användas.

Byggnader engagerar
Dagen avslutades med en middag gjord på lokala råvaror. Möjligheten att träffa likasinnade och under gemytliga former diskutera både byggnader och utvecklingen inom lantbruket uppskattades av deltagarna, i alla fall om vi får tro de positiva kommentarerna. Väl mött nästa år!
Motiveringarna är skrivna av stipendiejuryns ordförande Catharina Svala, agronomie doktor och tidigare forskare vid SLU i Alnarp med inriktning på lantgårdens funktion, planering och gestaltning under historisk tid till nutid.

Motivering: ”En flerfunktionell byggnad i harmoni med terräng och miljö, som naturligt skiljer mellan besökarens och maskinens väg in i byggnaden. Smarta och robusta portar och väl anpassade detaljer”