"

Ljust, lätt och väl förberett

Byggandet är en lika central del i lantbruksföretagandet som själva produktionen. Det spelar ingen roll om du är växtodlare och bygger en tork eller en maskinhall, eller om du har får och behöver utvidga lammstallet. Men av tradition är det byggnader för mjölkproduktion som dominerat både förprövning, byggande och rapportering.
I den senaste statistiken över förprövningar kan vi se en förskjutning över tid där antalet mjölkstallar minskar medan andelen för nötkött, suggor och hästar ökar. Särskilt glädjande är att intresset för stallar för slaktsvin ökat de senast­e åren och ligger på samma nivå som kring millennieskiftet.

Kriterier
Men det intressanta är inte bara att det byggs. Hur, var och med vilken innovativ teknik är minst lika intressant och något vi vill lyfta fram med Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium, där vi vill belöna byggnader och lösningar som är vackra att se på, som anpassats till gårds- och landskapsbild och som är innovativa.
Årets nominerade spänner över flera inriktningar med ett mjölkstall för ekologisk produktion, ett kalvstall på en mjölkgård och en gård som presenterar två intressanta lösningar, ett äggpackeri och en spannmålstork. Det som känne­tecknar alla de tre nominerade är att förberedelser och byggprocessen fått ta tid. Visst är det utmanande att snabbt få en byggnad på plats, men minst lika viktigt är att förberedelserna är noggranna och att lösningen inte slarvas fram. Även den som lägger ned mycket eget arbete vinner på att ha professionell hjälp under hela processen.
Byggnaderna kännetecknas också av ljus och en strävan efter lätthet i utformningen. Det är en konst att få en byggnad som är 21 meter hög eller närmare 100 meter lång att smälta in i befintligt byggnadsbestånd och i landskapet.

Form följer funktion
En viktig och avgörande faktor för den som bygger är så klart funktionaliteten. Idag finns det ingen enskild lösning som passar alla företag, utan varje byggnad måste också anpassas till gårdens förutsättningar och arbetsrutiner. Inom arkitekturen talas om att formen följer funktionen, och det är något som i hög grad kännetecknar lantbrukets byggnade­r. Det är oftast väldigt lätt att läsa av vad en byggnad är avsedd att användas till, något som i hög grad gäller moderna byggnader som blivit alltmer utformade för att passa en specifik produktion eller funktion.
Som vanligt visar sig svenskt lantbruk från sin allra bästa sida när vi får tillfälle att lyfta fram årets tre nominerade. Läs, titta och njut!

Årets nominerade gårdar:

Mjölkstallet på Västergård

Kalvstallet på Hanåsa Gård

Äggpackhus & Spannmålstork på Boberg Storgård

Hör gärna av dig om vad du tycker!
Den 18 oktober är ni välkomna till Tejarp, då presenterar vi årets vinnare!

Statuter för LA Byggnadsstipendium

 

Mjölkstallet på Västergård
Kalvstallet på Hanåsa Gård
Spannmålstorken på Boberg Storgård