"

Hållbarhet allt viktigare

Det är en grannlaga uppgift att bland alla tips på nya lantbruksbyggnader som kommer in och bland dem vi själva hittar, utse de mest intressanta förslagen. Nu när vi slutligen vaskat fram och nominerat årets gårdar ser vi att det finns ett par gemensamma faktorer som förenar dem. Alla tre har förstått värdet av att lägga ner arbete på projektering och noggranna förberedelser. Ska man som fastighetsägare kosta på sig grund, väggar och tak är det lika bra att få med så många funktioner i byggnaden som möjligt.

Likaså, att förbereda för framtida för­bättringar är viktigt, eftersom det alltid innebär mindre krångel och lägre kostnader att ha gjort det grundläggande arbetet från början.

Grisstallet på Halla Gård.
Grisstallet på Halla Gård.

Miljö och klimat
Det är kanske inte helt oväntat, men den trend vi ser är att hållbarhet blir allt viktigare. Liksom hänsyn till både djur, människor, den omgivande miljön och klimatet. Hos Anders Gunnarsson på Halla Gård förenas en omsorg om djurens välbefinnande och god stallmiljö med en genomtänkt lösning med egenproducerat foder och biogasproduktion som gör gården mer än självförsörjande med el och värme. Ett koncept som inte gör avkall på produktivitet, utan bygger på välmående grisar som växer snabbt och som lämnar ett minimalt klimatavtryck.

För fler bilder och mer information om Grisstallet på Halla Gård klicka här!

Kostallet på Valsinge Lantbruk.
Kostallet på Valsinge Lantbruk.

Fria kor på stora ytor
På Valsinge har Ylva Righard och hennes son Erik Gunnarsson byggt sin produktion kring ett koncept med det som i bostadssammanhang skulle kallas öppen planlösning. Stallet är fullt automatiserat samtidigt som korna rör sig över stora fria ytor på djupströbädd samt har tillgång till bete och rastytor utomhus året runt. En väldigt god djurhälsa och imponerande produktion gör Ylva nöjd både som veterinär och mjölkproducent.

För fler bilder och mer information om Kostallet på Valsinge Lantbruk klicka här!

Ekonomibyggnaden i Ängskär.
Ekonomibyggnaden i Ängskär.

Nyskapande bevarande
Hos Yvette och Thomas Heimbrand i Ängskär handlar hållbarheten om att kunna få in en ekonomibyggnad med moderna funktioner i en känslig natur- och kulturmiljö. Hos dem gäller det att kunna möta de bevarandekrav som ställs inom ett naturreservat och att förvalta ett hållbart naturbruk till kommande generationer.

För fler bilder och mer information om Ekonomibyggnaden i Ängskär klicka här!

Av Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström

 

Statuter för LA Byggnadsstipendium

 

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med