"

Bra byggnader ingen slump

Det har blivit dyrt att bygga och lönsamheten i animalieproduktionen har varit dålig. Det har gjort att många av de byggnader som nominerats och kommit fram i vår egen research inför årets byggnadsstipendium kännetecknas av att de är mångfunktionella. Det handlar också om väl tilltagna byggen med långsiktig användning.

Bra lantbruksbyggnader är ingen slump utan resultatet av en bra byggnads­process. I grundkriterierna för byggnadsstipendiet ingår estetiska hänsyn, anpassning till övriga byggnader och miljö samt innovativa lösningar.

Höga krav

De stora och ofta avancerade projekt som de byggnader det ofta är fråga om, kräver en strukturerad och noggrann planeringsprocess. Att bygga idag handlar ofta om projekt i mångmiljonklassen och det ställer också höga krav på projektledning. Det är därför inte överraskande att den estetiska kvaliteten ofta är mycket hög på de förslag som kommer upp i samband med våra stipendie­nomineringar. Det gäller även anpassning till övriga byggnader och omgivning. Stora byggnader kräver extra hänsyn.

En sympatisk egenskap hos många av förslagen och inte minst de tre byggnader som nominerats i år är tanken på att byggnaderna ska vara hållbara i bemärkelsen att de ska fungera länge och för flera olika ändamål. Det är som ljuv musik för en jury vars uppgift är att lyfta fram byggnader som kan stärka det svenska lantbrukets varumärke.

Överföra värden

De tre nominerade byggnaderna i år kännetecknas av sin storlek och av långsiktighet. Det är inte uppenbart att kostnaderna varit i fokus, även om det gällt att inte förbygga sig. I långsiktigheten ingår också att föra värden över ägarskiften, vilket finns med hos två av årets nominerade.

Det är alltid en grannlaga uppgift att utse en vinnare, i synnerhet som de nominerade har sina olika starka sidor. På Lantbrukets Affärers byggnadsseminarium den 25 oktober kommer juryn presentera sitt val. Även om vi alltid utser en vinnare av stipendiet är det lika viktigt att lyfta fram kvaliteterna hos alla nominerade. Gå igenom förslagen och hitta din egen favorit. På Lantbrukets Affärers hemsida finns fler bilder.

Av Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström

 

Nominerad byggnad nr 1 : Köttdjursstallet på Wiggeby Gård
Köttdjurstallet på Wiggeby Gård
Köttdjursstallet på Wiggeby Gård. Foto Lotta Isacsson

För fler bilder och mer information om Köttdjurstallet på Wiggeby Gård klicka här!

Nominerad byggnad nr 2 : Maskinhall och verkstad på Viby Gård
Maskinhall, verkstad och kontor på Viby gård. Foto Ulf C Nilsson
Maskinhall, verkstad och kontor på Viby Gård. Foto Ulf C Nilsson

För fler bilder och mer information om Maskinhall och verkstad på Viby Gård klicka här!

Nominerad byggnad nr 3 : Servicehall och kontor på Stora Ek
Servicehall och kontor på Stora Ek. Foto Ulf C Nilsson
Servicehall och kontor på Stora Ek. Foto Ulf C Nilsson

För fler bilder och mer information om Servicehall och kontor på Stora Ek klicka här!

 

Statuter för LA Byggnadsstipendium

 

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med