2b.Nobble

2b.Nobble

Kostallet på Nöbble med solceller på taket.