inspirerar4

inspirerar4

Motivering: ”En flerfunktionell byggnad i harmoni med terräng och miljö, som naturligt skiljer mellan besökarens och maskinens väg in i byggnaden.
Smarta och robusta portar och väl anpassade detaljer”