inspirerar5

inspirerar5

Ett hedersomnämnande fick ungdjursstallet
på Wirums Säteri, Blankaholm. Representerad
av gårdens rättare Mattias Magnusson med
hustru Anki.