inspirerar7

inspirerar7

Ett hedersomnämnande fick maskinhallen hos Anders Lantbruk & Maskin, Vassmolösa.
Representerad av ägarfamiljen Anders, Ingegerd
och Emma Persson.