Istället för blommor och presenter…
Hjälp oss att utbilda kompetenta journalister

 
Vi letar ständigt efter duktiga skribenter som både behärskar det svenska språket och som kan våra ämnesområden. Den låga kompetensnivå som journalister på de stora medierna uppvisar, både inom tidningar, radio och TV, gör oss många gånger bedrövade. Därför beslöt vi för några år sedan att göra något åt saken!

Vi har startade det vi kallar för ”Tejarps Förlags stipendium för högre studier i journalistik för akademiker inom de gröna näringarna”, i dagligt tal kallat Tejarps Journaliststipendium. Det kan sökas av utexaminerade eller studerande vid universitets- och högskoleutbildningar inom lantbruk, trädgård, landskapsarkitektur och livsmedel.

Syftet med stipendiet är att stimulera personer med grundläggande akademisk utbildning inom de gröna näringarna att förvärva och utveckla kompetens och färdighet inom journalistik för att på så sätt överbrygga de brister i ämneskompetens som idag utmärker rapportering inom dessa områden, både avseende praktisk produktion, forskning och utveckling.
Stipendiet finns tillgängligt och det är fritt fram att söka för dem som uppfyller kriterierna. En beslutskommitté utser minst en stipendiat per år. Medel från stipendiet kan användas till alla tänkbara kostnader som en journalistutbildning medför, framför allt om den sökande har för avsikt att genomföra den påbyggnadsutbildning i journalistik för akademiker som finns i Sverige idag.
Någon fast summa är inte bestämd utan den sökande får motivera varför ett visst belopp har sökts.

Statuter som reglerar hela förfarandet kan beställas genom att skicka ett mail till agneta@lime.nu
Lämna gärna tips som kan vara till nytta för stipendiet!

Tack för att ni bidrar!
Agneta Lilliehöök
och Lennart Wikström