Istället för blommor och presenter…
Hjälp oss att utbilda kompetenta journalister

I många år har vi letat efter duktiga skribenter som både behärskar det svenska språket och som kan våra ämnes­områden. Likaså har vi stört oss på den låga kompetensnivå som journalister på de stora medierna uppvisar, både inom tidningar, radio och TV. Nu har vi beslutat att göra något åt saken!
Vi har startat det vi kallar för ”Tejarps Förlags stipendium för högre studier i ­journalistik för akademiker inom de gröna näringarna”, i dagligt tal kallat Tejarps Journaliststipendium. Det är avsett att gå till ut­­examinerade eller studerande vid universitets- och hög­skoleutbildningar inom lantbruk, trädgård, landskaps­arkitektur och livsmedel.
Syftet med stipendiet är att stimulera personer med grundläggande akademisk utbildning inom de gröna näringarna att förvärva och utveckla kompetens och färdighet inom journalistik för att på så sätt överbrygga de brister i ämneskompetens som idag utmärker rapportering inom dessa områden, både avseende praktisk produktion, forskning och utveckling.

En gång om året
Stipendiet kommer utlysas senast den 15 februari varje år vilket görs i Tejarps Förlags olika tidningar, på dess hemsidor och sociala medier. Aktuella hög­skolor och universitet kommer också att erhålla information.
En beslutskommitté kommer att utse minst en stipendiat per år. Tanken är att medel från stipendiet ska kunna användas till alla tänkbara kostnader som en journalistutbildning medför, framför allt om den sökande har för avsikt att genomföra den påbyggnadsutbildning i ­journalistik för akademiker som finns i Sverige idag.
Någon fast summa är inte bestämd utan den sökande får motivera varför ett visst belopp har sökts.

Information på webben
Statuter som reglerar hela för­farandet finns på hemsidorna www.lantbruketsaffarer.se,
www.tidskriftenlandskap.se och www.viola.se.
Fortlöpande kommer vi att rapportera hur arbetet med ­stipendiet går och möjlighet kommer att ges till de som genomför utbildningen att publicera texter i Tejarps Förlags publikationer.
På webben finns även en presentation av de personer som ingår i beslutskommittén. Där finns det även möjlighet att lämna tips som kan vara till nytta för stipendiet.

Tack för att ni bidrar!
Agneta Lilliehöök
och Lennart Wikström