EmmaHjelm_678xXXX

EmmaHjelm_678xXXX

”Svenska lantbrukare ska vara stolta över sin produktion när de speglar sig mot andra länder”,
säger Emma Hjelm, Jordbruksverket