LA2010sid32-33

LA2010sid32-33

Anders Christensson, ordförande i European Dairy Farmers’ Sverigeavdelning. Fredrik Lindeberg, Olof Lars gård. Sara Weiland, vd för Gården Olof Lars AB.