Svenska växtodlare_2

Svenska växtodlare_2

Vi samordnar inte våra gödslingsråd mellan de olika länderna, säger Gunilla Frostgård, Yara.