Svenskt griskött har ett stort mervärde i Japan

Rosersbergs grisar föds upp enligt konceptet calmfood, som innebär egen hantering ända fram till slakt. Foto Johan Nilsson
Johan Nilsson på Rosersbergs gård tror på svenskt griskött för export. Foto Max Sjögren, SjuPunktEtt

När den svenska marknaden för ekologiskt griskött dalade tog familjen Nilsson på Rosersbergs gård saken i egna händer och började marknadsföra sina produkter själva. Nu är det dags för nästa kliv. Rosersbergsgrisen ska åka till Japan.

När Johan brukat ­Rosersbergs gård i några år in på 10-talet så tyckte han att lönsam­heten inte var tillräcklig i jämförelse med de insatser han satte in i företaget. Därför ställde han om och blev EU-­ekologisk odlare 2017.
”Till en början var det helt och hållet av lönsamhetsskäl. Men efter hand har jag börjat tycka att det är ett väldigt roligt sätt att arbeta på”, berättar Johan.
År 2018 kom möjligheten att även ställa om slaktsvinsproduktionen, men därefter följde också en dipp i ­marknaden för ekologiskt griskött. Det gick, som Johan beskriver det, från allt till inget.
”Det kändes som att slakteri, ­grossister och handel hade tappat tron och inte ville marknadsföra det ­ekologiska grisköttet. Utifrån det valde vi att starta ett eget varumärke och marknadsföra våra egna produkter.”

Bygga upp tar tid
Sagt och gjort, Rosersbergs produkter i form av färskt kött och charkuterier säljs nu från den egna gårdsbutiken i Helsingborg samt till en del restauranger och andra handlare i närområdet. Planer finns på att utöka i andra storstads­regioner och både Stockholm, Malmö och Köpenhamn finns på listan. Men planerna är större än så. Johan siktar nu mot den asiatiska marknaden och första stoppet är Japan.
”Jag har länge haft tankar på att starta ett eget varumärke och satsa på export, men tiden har inte känts mogen förrän nu. Jag tror att vi har glömt bort världsmarknaden lite och att det var mer handel med övriga världen innan EU-­inträdet. Vi har en bra marknad i Sverige med produkter som skulle kunna gå riktigt bra utomlands, men det behöver byggas upp i god tid.”

Svenskt mervärde
Johan tror på svensk gris som exportvara. Han menar att svenska livsmedel har bra renommé i utlandet med bra djur­hållning, låg antibiotikaanvändning och dessutom en miljö som är inbjudande och som inte finns på motsvarande sätt i exempelvis Asien.
”Japan är ett land som har extremt höga krav på livsmedel”, berättar han. ”Blir du erkänd i Japan så är folk beredda att betala för dina produkter.”
De höga krav som han pratar om handlar främst om hygien men även när det ­kommer till exakthet gällande vikt på kött.
”Har de beställt en köttbit på 300 gram får det inte väga 299 eller 309 gram”.
Ekologisk är däremot inte stort i Japan utan det är svenska livsmedel i stort som har ett mervärde. Däremot finns det enligt Johan potential att utveckla konceptet även där.

Öppnar upp för samarbete
För att komma in på den japanska marknaden har Johan varit i kontakt med bland andra Business Swedens representanter i olika länder för att undersöka marknad, kultur och andra faktorer som kan spela roll. Japanportalen har hjälpt till med affärskontakter på plats samt tolkning och översättning. Slakteriet som används i Sverige idag är redan godkänt för export till Japan.
Om det svenska grisköttet slår stort i Japan kommer Rosersbergs gård inte kunna tillgodose marknaden själv. Därför öppnar Johan upp för eventuella sam­arbeten i framtiden.
”Vi sätter ju en viss standard på det vi gör med stallar, skötsel och utfodring som ger oss vår unika produkt”, säger Johan och menar att uppfödare som följer samma standard också skulle kunna exportera under Rosersbergs varumärke i framtiden.
Men till sist, hur översätts Rosersbergs gård till japanska?
”Det är en väldigt bra fråga. Vi håller på att spåna på passande namn. Det är ju ofta svårt att översätta rakt av så att det passar in i deras kultur, men vår förhoppning är ju att det ska kunna heta något som förknippas med att svenska ekologiska livsmedel är bland de bästa i världen”, avslutar Johan.

Av Elin Laxmar