Svenskt lantbruk i uppförsbacke

Frågan om vår självförsörjningsgrad är ständigt aktuell, men kanske ännu mera så i ljuset av den allvarliga ekonomiska kris som Covid-19-pandemin medfört. Livsmedelsproduktionen tillhör inte den eller de branscher som drabbats hårdast, men nedstängning av verksamheten i länder som annars varit trygga leverantörer har skapat brist av vissa importerade livsmedel på hyllorna i våra butiker.
Trots att det inte är sant påstås det att vår självförsörjningsgrad skulle vara 50 procent, men om tittar på våra tallrikar är den betydligt högre. Förutom frukt och grönt är det egentligen bara för nötkött och ost som den svenskproducerade andelen är oroande låg.

Bolagiserad mobbning
En ryggrad i vårt lantbruk är mjölkproduktionen, men någonstans på vägen har vi förlorat kontrollen över utvecklingen. Mer än 80 procent av den mjölk som produceras hanteras av mejerier som har utländska ägare – och där får Arla säga vad de vill, men det är inte svenska villkor som gäller för deras medlemmar i Sverige. Den senaste prissänkningen berövar svenska mjölkproducenter 23 miljoner kronor i månaden och de förlorar 81 öre per kg mjölk som produceras.
Som om inte detta vore nog driver mejeriföretagen en policy gentemot sina leverantörer som driver de mindre och mer avlägset belägna från gård och grund. I ett telefonsamtal till redaktionen berättade en mjölkproducent med en mindre besättning uppbundna kor om hur mejeriets representant agerade som en bolagiserad mobbare och gjorde det tydligt för lantbrukaren att mejeriet inte ville ha kvar honom som medlem.

Misstänkliggjorda
Djurinspektörer som missuppfattat sitt uppdrag och som säkert med de i sina egna ögon bästa avsikter, ger mjölkproducenter förelägganden och orsakar därmed krångel och många gånger onödigt arbete, trots att lantbrukarna inte behöver ha begått något brott. Ett föreläggande innebär inte ett brott mot djurskyddslagen, det kan bara en domstol avgöra. Dessutom bygger inspektörernas bedömningar i många fall på sådant som egentligen bara en veterinär kan fastställa. Dit hör exempelvis hullbedömningar.
Svenskt lantbruk jobbar helt klart i en uppförsbacke, livsmedelsstrategin till trots. Det faktum att landsbygdsministern koncentrerar sina ansträngningar för att stärka livsmedelsberedskapen i handelsledet visar att hon inte förstått var värde och volym skapas.

Otillräckliga politiker
Därför är det inte förvånande att mer än 80 procent av lantbrukarna i Landshypoteks lantbrukspanel anser att politikerna inte gör tillräckligt för svensk livsmedelsproduktion. Det är främst krångliga lagar och regler och den så kallade ryggsäcken med sämre villkor som lantbrukarna vänder sig emot. Tilltron till att politikerna ska kunna lösa problemen är stor. Ungefär lika stor andel som underkänner politikernas insatser efterlyser lagstiftning som gör det tvingande för kommuner och regioner att i mån av tillgång upphandla närproducerat.

”Det är uppenbarligen viktigare hur vi behandlar våra djur än hur vi behandlar våra medmänniskor”

Samtidigt är svenska lantbrukare enligt samma undersökning optimister. Två tredjedelar av de tillfrågade anser att förutsättningarna för att kunna fortsätta bedriva livsmedelsproduktion är goda. Med tanke på den positiva inställning som konsumenterna har till svenska livsmedel och den betalningsvilja som de säger sig se är denna optimism inte utan grund.

Ingen sörgårdsidyll
Tilltron till svensk livsmedelsproduktion har också stärkts under rådande omständigheter, något som inte minst visar sig i medias intresse för ämnet. Att då behöva genomlida Uppdrag Gransknings förvanskning av förhållandena i svensk mjölkproduktion är plågsamt. Här finns uppenbarligen en agenda som borde föranleda en ordentlig genomlysning av redaktionens värderingar och syften. Det är uppenbarligen viktigare hur vi behandlar våra djur än hur vi behandlar våra medmänniskor.
Men samtidigt är det inte heller helt oväntat, då Arla genom marknadsföring som ”Bregottfabriken” underblåst bilden av svensk mjölkproduktion som en sörgårdsidyll. Det är den inte. Men den hör till världens bästa, något som märks inte minst på det faktum att vi också har världens friskaste djur. Det borde räcka långt.