peak1

peak1

Diagram. Den sammanlagda köttkonsumtionen per person och år har minskat sedan toppåret 2013. Det är främst gris och nöt som minskar, medan både lamm och fågel ökar under perioden. Källa: Jordbruksverket