tackdickning3

tackdickning3

Eskil Mattsson, Jordbruksverket, konstaterar att täckdikningen behöver öka och att det finns outnyttjad bevattningskapacitet i svenskt jordbruk.