Tekniken finns men utnyttjas inte fullt ut

Rickard Karlsson ser modern teknik som nödvändig för att rekrytera personal och driva jordbruket på ett optimalt sätt. Foto Privat.

Nu har vi lärt oss att an­vända GPS för att köra rakt. Nästa steg, sektionsav­stängning, blir allt vanligare och det är inte längre enbart entusiaster som styr givor med hjälp av styrfiler. Men tekniken och dess mjukvaror kan så mycket mer.

­Rickard Karlsson är gårds­mästare på Svenstorps gods utanför Lund. Godset förvaltas av teknikvänlige Axel Gyllenkrok och det finns en klart uttalad policy att använda sig av nya maskiner och modern teknik.
”Det har flera orsaker”, konstaterar Rickard Karlsson. ”Vi måste ligga i framkant för att kunna attrahera medarbetare och vi tycker dessutom att det är intressant med teknik. Men det handlar också om att försöka effektivisera vårt arbete med hjälp av tekniken och förhoppningsvis spara in på kostnader och öka intäkterna.”
Den nya tekniken med positionsbestämning tog sitt steg in på de två fideikommissen Svenstorps och Björnstorps gods när nya John Deere-tröskor med GPS köptes in för snart tio år sedan. Till en början användes tekniken uteslutande för att hjälpa föraren att köra rakt.

FarmSight kompletteras med en ny pusselbit i år. MyJobs är ett system att skapa arbetsordrar för en maskin eller förare.
Foto John Deere.

Ser effekt
För ett par år sedan gick arbetet vidare och tekniken har börjat användas till mer. Maskinparken på godsen är övervägande från John Deere och flera komponenter i företagets FarmSight-
system används nu för styrning och utvärdering.
”Idag samlar vi statistik över hur mycket insatsmedel vi använder. Vi registrerar hur mycket utsäde som går ut på olika delar av fältet, hur mycket gödning vi lägger och hur mycket sprutmedel som gått åt, berättar Rickard”
Statistiken används för att kartlägga variationer och utvärdera vilka insatser som ska göras.
”Vi kan gå tillbaka till statistiken när vi är ute i fält och ser effekten av åtgärderna. Är det mer ogräs någonstans kan vi till exempel kolla hur mycket sprutmedel som användes just där.”
Målet är att odla med så stor precision som möjligt och att använda tekniken som ett hjälpmedel att uppnå målet.

Tekniken kan så mycket mer idag än bara köra rakt idag. Med fjärruppkoppling kan föraren få råd från gårdskontor eller maskinförsäljare.
Foto John Deere.

Väderstationer
Helt färdigutvecklade tycker dock Rickard inte att systemen är ännu. Den gamla stötestenen med kompatibilitet mellan traktorer och de olika redskap som ska kopplas är dock snart ett minne blott. I dag talar traktorerna på Svenstorp utan problem med både såmaskiner, gödningsspridare och sprutor.
Vad Rickard fortfarande saknar är smarta system som kan rapportera in sina uppgifter rakt in i växtodlingsprogrammet. Det skulle spara mycket arbete med insamling och inknappning av data.
”Men även om det skulle gå kan jag ännu inte lita helt på uppgifterna från de olika redskapen. Deras teknik och algoritmer är inte tillförlitliga. Sprutjournalen skulle jag int
e låta sprutan fylla i själv.”
Här finns alltså utrymme för utveckling och Rickard har ännu ett önskemål.
”Helst skulle jag vilja ha ett knippe väderstationer som rapporterar in regnmängd, marktemperatur, vindförhållanden med mera till växtodlingsprogrammet. Eftersom det är så många olika parametrar som påverkar resultatet i lantbruket vore det riktigt intressant att få med väderfaktorerna också. ”

Telematik
Det senaste tekniska tillskottet på godsen är traktorer utrustade med hård- och mjukvara för telematik. Med hjälp av trådlös kommunikation kan maskinerna kommunicera med föraren, gårdskontoret eller maskinåterförsäljaren.
”John Deeres system heter JDLink och jag använder det till exempel för att hjälpa maskinförare att göra inställningar. Det fungerar riktigt bra och jag tycker att det är lätt att använda.”
Telematiken kan även användas för att på distans diagnostisera fel och att kontrollera servicebehov. Rickard tycker att det handlar om att vänja sig vid att det faktiskt går att ta hjälp. Istället för att lägga ner tid på att lösa ett problem går det snabbt att få hjälp på distans.

Optimering
När allt mer data samlas in och systemen för utvärdering förbättras finns möjligheten att ta hjälp att fatta även de större besluten på gården. Med hjälp av data om utnyttjandegrad på maskiner, bränsleåtgång och andra faktorer kan till exempel maskinparken och gårdens logistik optimeras.
Hit har ledningsgruppen på Björnstorps och Svenstorps gods inte kommit riktigt än, men Rickard Karlsson tror inte att det ligger så långt borta.
”Inom några år har vi säkert börjat arbeta på det viset”, säger han.
Marcus Schön är specialist på FarmSight hos skånska John Deere – återförsäljaren Gunnar Nilsson Maskin AB. Han berättar att hans kunder ännu inte börjat efterfråga den här typen av tjänster.
”Just nu är det många som vill ha möjlighet att koppla upp maskinen och få support från verkstad om något skulle inträffa. Det är nog lättare att se värdet i den typen av tjänst.”

Marcus Schön menar att tekniken redan finns, det som saknas
på många ställen är kunskap och motivation att testa.
Foto Gunnar Nilsson Maskin AB.

Arbetsorder
Marcus berättar att John Deere under 2017 kommer att marknadsföra en ny funktion som kommer att ingå som en del av FarmSight.
”Det är en ny pusselbit som skapar arbetsordrar som passar även om det är en blandad maskinpark på gården”, berättar han.
Systemet, som sköts från dator, surfplatta eller telefon, går alltså att använda även på icke John Deere maskiner och tar ytterligare ett steg för optimering av arbetsflödet på gården.
De flesta maskiner har idag den teknik som krävs för precisionsodling menar Marcus Schön. Ännu är dock denna resurs inte i fullt bruk och när det kommer att ske är han inte säker på.
”Det är nog fem år sedan jag sa att alla snart skulle köra styrfiler, men det var ju fel. Nu hoppas jag på att det inte tar så många år till. Ett av hindren är nog att lantbrukarna måste få bättre stöttning även från sina växtodlingsrådgivare. Det räcker inte att tekniken finns, det måste till kunskap också.”

Av Sofia Barreng