Tekniken finns_2

Tekniken finns_2

FarmSight kompletteras med en ny pusselbit i år. MyJobs är ett system att skapa arbetsordrar för en maskin eller förare.
Foto John Deere.