Tekniken finns_4

Tekniken finns_4

Marcus Schön menar att tekniken redan finns, det som saknas
på många ställen är kunskap och motivation att testa.
Foto Gunnar Nilsson Maskin AB.