Teknikutvecklingen skenar men kompetensen har nedmonterats

Skördetröska
Teknikutvecklingen har accelererat kraftigt sedan 1990-talet men har gått för snabbt för att kunna tillämpas på ett användbart sätt. Foto AdobeStock

I slutrapporten ”Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska” sammanfattar KSLA det arbete som teknikkommittén har gjort under nästan fem års tid. Rapporten belyser många av de problem som finns i branschen gällande lantbruksteknik och många av de områdena har berörts under det gånga året här i Lantbrukets Affärer. Även om läget är ansträngt ser man en möjlighet genom att ta fram institutioner liknande det som finns i utlandet.