Tjänar Mjölkbönderna_1

Tjänar Mjölkbönderna_1

Trots svårigheterna att räkna på dess kostnader och intäkter ser Jonas Carlberg, LRF Mjölk, ändå vinster med mejeriernas gemensamma policy.
Foto LRF Mjölk