Tufft för EU:s mjölkproducenter­

Enligt Lantbrukets Affärers egen Mjölkkalkyl ligger produktionskostnaden för en liter konventionell mjölk på 4,36 kr medan priset ligger på 3,46 kr per kg, ett underskott på 90 öre. Det är givetvis en genomsnittskostnad och det finns de som skulle behöva ännu mer i ersättning för att kunna täcka sina kostnader. Enligt den jämförelse som European Dairy Farmers görs mellan producenter i olika länder varierar break even för svenska konventionella gårdar mellan 2,30 och 3,95 och för ekologiska gårdar mellan 3,60 och 5,15. EDF:s siffror är något lägre än det svenska genomsnittet, något som kan förkalras av att det inte är den typiska genomsnitts­gården som är med i nätverkets jämförelser.

European Milk Board, EDB, gör också regelbundna sammanställningar av produktionskostnader i både konventionell och ekologisk mjölkproduktion. Enligt den sammanställning som gjordes för oktober och som publicerades i början av året var produktionskostnaden för konventionell mjölk 46,67 cent per liter, medan medelpriset var 32,64 cent, alltså ett underskott i produktionen på 14,03 cent. Omräknat till svenska kronor och den kurs som gällde i oktober blir det ett underskott på 1,47 kr per kg.

Rejält minus för eko
I den ekologiska produktionen i Tyskland var under säsongen 2019-2020 enligt EMB kostnaderna för att få fram ett kg mjölk 85,03 cent eller 8,93 kr per kg. Snittpriset under samma period var 47,17 cent eller 4,95 kr per kg, alltså ett underskott på 37,86 cent eller 3,98 kr per kg. Till detta kommer dock olika stöd på 12,42 cent eller 1,30 kr per kg, vilket minskar underskottet i den ekologiska mjölkproduktionen till 2,68 kr per kg.

Uppenbarligen gäller det gamla talesättet om humlans flygförmåga även den europeiska mjölkproduktionen och i synnerhet den ekologiska. Inom EU råder ett överskott på mjölk och mejeriprodukter på cirka 13–14 procent och detta avspeglar sig naturligtvis i mjölkpriset. Ett höjt mjölkpris skulle öka överskottet och därmed behovet av att hitta marknader för ytterligare volymer, något som på sikt sannolikt skulle kräva olika former av stöd.

Samtidig råder på den svenska marknaden ett betydande underskott på mejeriprodukter, främst ost. Detta avspeglas inte på något sätt på avräkningspriset, som följder prisnivån inom EU i det närmaste slaviskt. Förhoppningsvis kan olika former av lokala och regionala mejerisatsningar råda bot på det.

Av Lennart Wikström