Tydligare ledargarnityr på Kemikalieinspektionen

Nya kvastar på Kemikalieinspektionen gör att myndigheten hoppas att redan under 2018 ha betat av den hög av ärenden som under åratal byggts upp.

I höstas gick Kemikalieinspektionen, KemI, ut med att de lyckats vända trenden och fattade fler beslut än tidigare. Då KemI redovisade alla beslut som fattats på myndigheten, en hel del initierade av myndigheten själv, samtidigt som ansökningskön likväl växte ådrog sig myndigheten en hel del ­kritik. Av de 442 beslut KemI fattat under januari till augusti 2015 rörde endast sju de för lantbruket väsentliga produktgodkännanden. Perioden september till årsskiftet avslutande myndigheten dock rekordmånga 112 ärenden kring nya eller förnyade godkännanden. Som jämförelse avslutades 116 sådana ärenden under de två åren 2013 och 2014.
Agneta Westerberg, chef över av­­delningen för tillstånd och rådgivning, berättar att krafttaget dels beror på att resurser som varit uppbundna i om­­prövning frigjorts och då lagts på produktansökningarna. Dels på chefsbyten och att ledningen styrt upp verksamheten.
”Vi har blivit tydligare och förklarat hur mycket resurser som får läggas på ett ärende. Vi har talat om att vi inte kan titta på allt. Vi ska titta på rätt saker och rätt risker”, förklarar hon.

Ska märkas i vår
Hon vill inte säga att handläggarna dragit benen efter sig, utan förklarar istället att de varit väldigt måna om att göra rätt och då överarbetat prövningarna, något det nu ska vara slut med. Målsättningen är att KemI ska fortsätta i det högre tempot. Agneta Westerberg lovar att kemifirmor och lantbrukare redan i vår ska märka att myndigheten lagt i en högre växel.
”Om vi klarar av att fortsätta med de prioriteringar och effektiviseringar vi håller på med och om vi får lite ökade resurser, inte våldsamt mycket mer och framförallt inte jämfört med vad som sagt tidigare, ska vi vara ifatt 2018”, säger hon.
Ytterligare ett led i KemIs arbete med att komma ifatt är deras fullständiga omsvängning vad gäller ömsesidiga erkännanden, det vill säga ansökningar som andra länder i zon nord redan godkänt, och där KemI bara har att hänga på.

Helomvändning
Tidigare har beskedet från KemI varit att de helt enkelt inte litar på andra ­länders myndigheter. Enskilda med­arbetare har till och med uttryckt tveksam­het till att andra länder ens följde regelverket och påstått att kemifirmorna försökt lura myndig­heterna. Agneta Westerberg är dock tydlig med att KemI nu litar på sina utländska kollegor.
”Vi har gått in och sagt att när vi inte är utvärderande land ska vi lita på andra länders bedömning. Tanken med ­lagstiftningen är inte att vi ska ifrågasätta, utan att vi ska lita på varandra. Vi har i vår styrning varit tydliga med vilken ambitionsnivå lagstiftningen sätter och att vi då ska hålla oss till det”, förklarar hon och lovar att lantbrukarna redan till våren ska se fler preparat på marknaden.

Av Per-Ola Olsson