Upprepade avstängningar knäckte mjölkbonde

Oprofessionell hantering och godtyckliga krav i samband med upprepade tillsynsbesök knäckte Bengt Persson som leverantör till Skånemejerier. Enligt tidigare kvalitetschefen har samma öde drabbat ett 30-tal leverantörer.

Upprepade avstängningar på diffusa grunder från rätten att leverera mjölk till Skånemejerier knäckte mjölkbonden Bengt Perssons företag. Nu stämmer han Skånemejerier ek för, som ska tillvarata böndernas intressen gentemot Skånemejerier AB, på tiotals miljoner kronor. Att döma av uppgifter till Lantbrukets Affärer kan upp till ett 30-tal av Skånemejeriers leverantörer ha fått sluta på grunder liknande Bengts de senaste fem åren.
Bengt Persson var 22 år gammal när han 1978 övertog föräldragården Annefeldt i Kågeröd i centrala Skåne. Tio år senare avvecklades grisproduktionen och Annefeldt blev en ren mjölkgård, leverantör till det lokala mejeriet Kågerödsortens mejeriförening. Besättningen utökades till ett 80-tal mjölkande kor.

Prövningar från start
Här började prövningarna för Annefeldt: De inköpta djuren bar på BVD och leukos och 70 procent av besättningen fick gå till slakt.
Först 1995/96 var Annefeldts produktion tillbaka där den varit 1988. Då kom nästa bakslag: I september 1996 brann hela ladugården ner och med den nästan 100 djur, varav 35 mjölkkor. Valet att bygga nytt var inte självklart men avgjordes dels av att försäkringsersättningen blev betydligt högre om pengarna gick till en ny ladugård, dels av att Kågerödsortens mejeriförening som gården tillhörde betalade ett bättre avräkningspris än Skånemejerier.
Men en stor del av de nyinköpta djuren fick slaktas ut på grund av klövproblem betingade av ett skrovligt betonggolv i nybygget. Efter några år fusionerades Kågerödsorten in i Skånemejerier. Den återhämtning gården skulle behövt infann sig inte men i ett viktigt avseende hölls ställningarna: Gården levererade hela tiden prickfri mjölk och några anmälningar om dålig djurhälsa förekom aldrig.

Rekonstruktion
På grund av svårigheterna lades Annefeldt 2010 ut till försäljning. I tolfte timmen lyckades det dock att få till stånd en rekonstruktion av företaget. De flesta av fordringsägarna, som Lantmännen, godtog ackordet även om bankerna förhöll sig kallsinniga. Efter 14 års ökenvandring var produktionen åter över 10 000 kg/ko och det såg ut att ordna upp sig för Annefeldts Gård. Men det blev inte så.

Ny kvalitetschef
Under rekonstruktionen gör nämligen Skånemejeriers kvalitets- och miljöansvariga Anna Forslid entré. Forslid hade anställts året innan och nyss efterträtt Kerstin Fredlund, mångårig kvalitetsansvarig på Skånemejerier och i praktiken den som byggt upp ”gamla” Skånemejeriers regelverk kring mjölkkvalitet och miljö.
Anna Forslid är veterinär och kom till Skånemejerier från veterinärstationen i Flyinge. Hon har känt Skånemejeriers vd Björn Sederblad sedan dennes tid på Jordbruksverket runt millennieskiftet och man kan förutsätta att Forslid har ett starkt stöd från honom i sin yrkesutövning.
Därmed inte sagt att rekryteringen av Forslid var en kompistillsättning. Personer som mött henne på tidigare jobb har för Lantbrukets Affärer vitsordat hennes veterinära kunskaper, driv och sociala kompetens. Anna Forslid är ordförande i Skånes Veterinärföring och har sina rötter i Lunds akademiska etablissemang.
Det var knappast någon slump att första gången Lactalis’ planer på att köpa Skånemejerier nämndes i fransk fackpress hösten 2011 var den intervjuade just Anna Forslid. ”Denna överenskommelse [om företagsköpet] skulle gynna våra lantbrukare som vill fortsätta producera på en lokal nivå”, hette det i intervjun.

Kritisk från början
Men från Anna Forslids första besök på Annefeldt hösten 2010 är det främst en mening både Bengt Persson och hans fru Christina minns:

”Nivån måste upp!”

”Hon dök upp utan någon konkret anledning och stängde av oss från att leverera mjölk”, säger Bengt Persson. ”När vi ville ha förklarat vad som skulle åtgärdas visade hon med en gest att här är lagkraven och här är Skånemejeriers krav. Och så kom detta: Nivån måste upp! Därefter förordade hon att en tjänsteman från Skånesemin skulle godkänna anläggningen. Hon kom ut, hittade ett par petitesser och dagen efter det besöket fick vi börja leverera igen. En vecka var vi avstängda den gången.”

Uppförsbacke
Advokat Dan Nordenberg var på den tiden engagerad i rekonstruktionen av Annefeldts gård som beslutats av Lunds tingsrätt och var således en neutral person som fick närkontakt med Skånemejeriers arbetsmetoder.

”Det blev en förskräcklig uppförsbacke med Skånemejerier”, minns Dan Nordenberg. ”Det fanns inget utrymme för öppningar eller att komma överens. Deras tjänsteman agerade inte som en kontraktspartner utan snarare som den värre sortens myndighetsperson, sådana som knappast finns längre. Skånemejerier stjälpte Bengt Persson, det handlade inte om en professionell hantering.”

Befängt
Dan Nordenberg ger flera exempel på vilka uttryck Skånemejeriers kontroll kunde ta sig.

”Särskilt minns jag en fredagskväll då tjänstemannen ringde och påpekade att ville jag vara med om en inspektion så var det dags dagen därpå, kl. 06.30. Det kändes rätt befängt och när jag kom dit tio minuter försenad var inspektionen redan över. Så höll det på. Det kom alltid nya anmärkningar och kontrollarbetet var helt oförutsägbart.”

Den arbetsmetod Dan Nordenberg beskriver går igen i de intervjuer Lantbrukets Affärer haft med andra leverantörer till Skånemejerier. Det är personer som för övrigt inte själva varit utsatta för någon nämnvärd kontroll från Skånemejerier och inte heller är närmare bekanta med Bengt Perssons ärende.

Utnötningsmetod

”Det handlar om en utnötningsmetod med besök vid alla möjliga tillfällen”, säger en lantbrukare. ”Ofta kommer det en anonym anmälan till länsstyrelsen dagen efter en inspektion från mejeriet och då måste du ha oerhört städat på din gård för att klara dig.”

Det dröjde till den 7 januari 2011 innan Anna Forslid åter infann sig på Annefeldt. Under natten hade en snöstorm dragit fram över Skåne som lämnat kvar tre decimeter blötsnö. Båda gårdens anställda var sjuka men Bengt Persson upplystes om att ett företag måste ha beredskap för sådant. Avstängning nummer två var ett faktum, och sakskälen som angavs var dels att det var för lite strött i lösdriften, dels att korna inte utfodrats kl 8 på morgonen. Avstängningen varade nu i tre veckor.

”Men därefter rullade det på några år utan större problem”, säger Bengt Persson. ”Vid revisionen 2013 hade vi 99 poäng av 100 möjliga. Det som fattades var att en kompressortank och en hydrofortank inte var trycktestade.”

Avstängning utan grund
I december 2013 kom dock såväl Länsstyrelsen som Skånemejerier på nya besök och den här gången slutade det illa. Den 28 februari 2014 stängdes Annefeldt åter av från mjölkleveranser efter det att Anna Forslid och en kollega inspekterat gården några dagar tidigare. Kerstin Fredlund som flera gånger tidigare hjälpt makarna Persson besökte gården efter Skånemejeriers inspektion och konstaterade därefter i en skrivelse till Skånemejerier ek för att:

”Det fanns inga grunder för avstängningen den 28/2 -14.”

”Även om avstängningen hävdes lyckades Anna Forslid förhala vår återkomst som leverantörer. Och precis till påsken stängdes vi av igen”, säger Bengt Persson.

Såldes till underpris
De långa perioderna utan intäkter från mjölken tog knäcken på Annefeldts gård. Den 12 april 2015 såldes gården exekutivt för 6,6 miljoner kronor, runt 10 miljoner kronor under marknadsvärdet, konstaterar Bengt Persson. Landshypotek fick tillbaka sina tre miljoner, kvar finns en skuld till Sparbanken Skåne på drygt 5 miljoner kronor. Den 4 maj tvangs makarna Persson, vars vuxna barn stöttat föräldrarna mycket under de senaste fem åren, flytta från gården. Att de i dag inte lever i misär kan tillskrivas det faktum att Christina Persson sedan många år arbetar utanför gården.

Stämde föreningen
Bengt Persson har stämt Skånemejerier ek för på, som han uttrycker det, ”några tiotal miljoner kronor”. I det beloppet finns inräknat ett stort antal poster som förlorade mjölkintäkter, förlusten vid gårdsförsäljningen samt de pengar som hålls inne på grund av rättstvisten.
Kerstin Fredlund vill inte närmare kommentera det som hänt Bengt Persson eller andra frågor kring Skånemejeriers agerande gentemot sina leverantörer. När Lantbrukets Affärer frågar hur många leverantörer som mot sin vilja motats ur Skånemejerier sedan hon slutade 2010 blir det kortfattade svaret:

”Åtminstone ett 30-tal har jag kännedom om själv.”

Av Sven-Olov Lööv