utbildning

utbildning

Johan Torén och Christina Julin vid planeringsavdelningen på SLU menar att de kommer arbeta för att behålla en agronomexamen även vid en Bolognaanpassning. Foto Jenny Svennås-Gillner/SLU & Viktor Wrange/SLU