Våga testa eko

Sverige exporterar årligen en miljon ton konventionell bulkspannmål. För att öka intäkten är det intressantare att denna areal används till att producera animalier och vegetabilier inom  ett premiumsegment med högt pris, antingen för att ersätta import eller för ökad export. Ett sådant alternativ är ekogrödor.

Det spelar ingen roll hur bra konventionell spannmål vi producerar i Sverige. Prisnivån styrs ändå av världsmarknaden och den tar ingen hänsyn till mervärden i bulkproduktion av spannmål. Det enda sättet att erhålla mer­betalning är genom att tydligt kommunicera en skillnad och ha en köpare som värderar det mervärdet. Detta är mycket sällan fallet när det gäller svensk konventionell spannmål. Därför bör vi i högre utsträckning styra vår produktion mot varor som ingår i ett premiumsegment med högre betalning.

Stor potential
På SLUs agronomkurs Projektledning och Kommunikation i höstas gjordes flera arbeten om svenska mervärden samt möjlig­heter att öka exporten av livsmedel. Många av de svenska mervärdena gäller animalieproduktionen. Det borde därför finnas en potential i att exportera animalier till medvetna europeiska konsumenter.
I länder med högre priser på livsmedel, företrädesvis västra Europa, identifierar studenterna trender som omfattar hög djurvälfärd, hög livsmedelssäkerhet, miljövänlig produktion och låg antibiotikaanvändning. Trender som återfanns i många av länderna värderade hälsosam mat, hållbarhet, ekologisk produktion, lättillgänglighet, vegetariska alternativ samt fritt-frånprodukter. Flera av dessa trender sammanfaller med produkter som vi redan har eller kan ta fram i vår primärproduktion.

Per Axelsson.

Svår uppstart
Projektgrupperna pekar dock på att det finns en rad svårigheter. Det räcker inte med efterfrågan. För att lyckas både på hemmamarknaden och på export krävs lyckad marknadsföring och bra handelskanaler. Vi har under lång tid sett hur stora svårigheterna är för våra handelsaktörer att kommunicera de svenska mer­värdena.
Trots den fria rörligheten för varor inom EU finns en rad hinder genom nationella regler för marknadsföring, märkning, utformning av förpackningar och liknande. Här finns en svårighet som förtjänar uppmärksamhet och en nationell insats för att underlätta export.

Export av ekogrödor
Att öka prisnivån för svenska lantbruk genom förbättrad kommunikation av de svenska mervärdena samt export till kvalitets­medvetna europeiska konsumentgrupper har således en lång väg att gå. Det enklaste är därför att initialt öka exporten av ekologiska tröskgrödor.
Ekologiskt är en trend som återfinns i stort sett i alla västeuropeiska länder och vi har redan en marknad för export av ekologisk spannmål. Därför framstår export av ekologiska tröskgrödor som det enklaste och snabbaste sättet att öka lönsamheten i svensk växtodling. Även inom landet är ekologisk spannmål ett alternativ för att höja prisnivån eftersom den ökande ekomjölkproduktionen innebär större avsättning för ekologisk fodersäd.

Ulrik Lovang.

Våga testa
Med de nuvarande stödreglerna går det att testa ekoodling under en tvåårsperiod med omställningsstöd. Därefter går man antingen in i ett 5-årigt åtagande eller avslutar omställningen. Detta ger en utmärkt möjlighet att prova om ekoodlingen passar det egna företaget.
Ett osått fält som anmäls till karens nu i vår måste vara utsädesodling eller proteingröda till en samarbetspartner för att uppnå ett merpris på grödan. Alternativt odlas ekogrödan utan merpris med enbart det extra ekostödet på 1 500 kr per hektar. ­
I första hand är detta aktuellt vid odling av ärter eller åkerböna. Detta eftersom andra grödor som kräver kvävegödsling behöver ett merpris för att kompensera för de dyrare kvävegödselmedlen.

Praktiskt upplägg
De fält som skall ekoodlas måste KRAV-anmälas till något av certifieringsorganen Kiwa, SMAK eller HS certifiering. Satsa i första hand på fält utan problemogräs som flyghavre, vitgröe, åkerven, renkavle, kvickrot eller tistel.
Ekoutsäde går att få tag på. Sådd kan ske med gårdens vanliga såmaskin. Ogräsbekämpning går att lösa med inlejd eller egen ogräsharv. Oroas inte av mindre mänger örtogräs. En kemisk ogräsbekämpning i vårsäd ger normalt mindre än fem procent skördeökning samt viss effekt på fröförrådet. Passa på att under testperioden nätverka med kollegor som redan idag odlar ekologiskt och inled gärna samarbeten med någon ekomjölkgård som vill köpa karensgrödor.

Sura inte
Som konventionell odlare kan det kännas bittert att mervärdet för den svenska spannmålen är så lågt. Tyvärr är det svårt att själv påverka priser och lönsamhet och därför måste man överväga andra odlingsupplägg.
Att vara sur på marknaden som inte betalar för mervärdena ger inte högre priser. Det är önskvärt att ställa tydligare krav på handelspartners och organisationer om att verkligen satsa på att marknadsföra mervärdena. Men eftersom svensk spannmålshandel inte lyckats skapa några märkbara merbetalningar hittills så är det osannolikt att det kommer ske i närtid. Undantaget är exporten av ekologisk spannmål som ger odlarna betalt för det ekologiska mervärdet.

Av Ulrik Lovang och Per Axelsson,
Lovang Lantbrukskonsult AB