Väger och registrerar utan stopp

Det är bara att köra på utan stopp, vägningen sker med hög precision ändå.

Vägning av vagnar utan stopp sparar både tid och möjliggör mer noggrann uppföljning av skörd från olika fält. På Malma gård används systemet året runt vid skörd, leverans av grisar, utlastning av spannmål och halm.

Vågen från Motus Weighing har funnits på plats i fyra år nu på Malma gård, men mjukvaran uppdateras kontinuerligt och idag finns all information samlad i molnet och tillgänglig på Claes Fribergs mobil.

”Nästa steg är att utöka systemet med RFID, Radio Frequency Identification, berättar Kristjan Stefansson på Motus Weighing.

Det innebär att en kodad klisterremsa exempelvis placeras i traktorns framruta skickar en identifieringssignal till en mottagare vid vågen. Idag används två kameror som kopplar registreringsskyltarna, QR-koder eller bara en nummerbeteckning till vikten. Varje fordon kan ges dagens tomvikt vid avgång och sedan räknar systemet ut hur stor respektive last är.

Registrerar vid passage
Själva vågen är tolv meter lång, men registrerar alla vikter medan fordonet passerar utan att föraren behöver stanna. Hastigheter upp till 14 km/h är inget problem.

Claes Friberg har nu hunnit använda sin nya våg i fyra år på Malma gård och är mycket nöjd med resultatet.

I sin mobil kan Claes se alla resultat från vågpassager, komplett med en bild på aktuellt fordon om han så önskar.

”Vi sparar mer tid än vi tror på det här. Under skörden brukar det bli runt 200 lass från mina 440 ha på den här gården. Eftersom ekipaget inte behöver stanna för vägning sparas tid in i varje vända, och därmed hinner det tillbaka för att lossa tröskan inför nästa vända. Annars hade det behövts ett ekipage till för det jobbet”, säger Claes.

Vågen är igång hela året och används även för vägning av grisar och av de leveranser av spannmål som går från gården. Eller som den här vinterdagen, ett lass med halmbalar. Vid besöket kördes tre vändor med samma lass över vågen och skillnaden var bara fyra kg mellan de olika vägningsresultaten på en totalvikt på drygt 13,3 ton. Efter lossning passerades vågen igen och därmed fick Claes besked i sin telefon om exakt hur mycket halm han hade fått den här vändan.

Skördekartering på gång
Claes använder också löpande vägning till skördekartering.

”Att jämföra skördeutfallet från olika fält blir enkelt när man har uppgifterna samlade. På arealer som ger dåligt kan man gå vidare med analys av jord, utsädesmängd, gödselgivor och så vidare. Att få skörden vägd allteftersom är viktigt för växtodlingsplaneringen”, säger Claes.

Hans bästa jordar gav förra växtodlingssäsongen 11 ton vete per hektar och de sämsta 6,8 ton/ha. Vågen används också för att tarera skördemätaren på tröskan. Han brukar dessutom Badene Egendom vid Kvänum och använder samma maskinpark på båda gårdarna.

”På Badene har jag ännu ingen Motus-våg, men det blir kanske till nästa skörd.”

Spar alla data
Claes betonar också vikten av att behålla gamla data.

”Rätt som det är så kommer någon på en ny beräkningsmodell där de samlade uppgifterna kan komma till nytta. Själv har jag sparat alla data tio år bakåt i tiden.”

Genom att olika system kopplas ihop kan data samköras och ge bättre analyser. Merparten av skörden på Malma, cirka 2500 ton, kan lagras på gården och större delen av detta förbrukas i den egna grisproduktionen.

”Det som säljs på hösten är främst oljeväxter och vete”, berättar Claes.

Möjlig spårbarhet
Allt fler kunder har idag krav på spårbarhet och på Malma är detta numera inget problem

All data från invägningen kan omedelbart nås via det mobila systemet LSV. Resultatet är ett spårbart register med uppgifter om vem som levererat, när det levererades, från vilket fält och lastens innehåll.

Motus System är OIML-certifierat för automatisk vägning och registrering. I dagsläget finns runt 15 anläggningar på plats runt om i världen. Det används bland annat i större värmecentraler för att väga leveranser av skogsflis. En annan applikation är att väga vallskörden i samband med inläggning i plansilo så att man i kombination med analyserat näringsinnehåll får en bra uppfattning om vad som finns tillgängligt.

Av Ulf C NIlsson