LA_1907sid32a

LA_1907sid32a

Djävulen bor i detaljerna. Om ett dike har biotopskydd eller inte beror på vattenföringen och vilka växter som kan etablera sig.