LA_1907sid32b

LA_1907sid32b

”Det är viktigt att få vissa saker i Miljöbalken
prövade”, säger Carl-Johan Rangsjö, miljökonsult.