LA_1912_sid45a

LA_1912_sid45a

Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid SLU, anser att det finns en stor potential i att öka kolinlagringen i marken genom ökad och intensifierad vallodling.