LA_1912_sid45b

LA_1912_sid45b

Den långsiktiga effekten av olika långliggande vallar vid olika utgångspunkt på kolhalt. Ju högre kolhalt, desto mindre blir effekten av vall i växtföljden på kolinlagring. Vid högre ut­gångsnivåer på kolhalter sker en minskning av kolhalten oavsett hur stor andel som utgörs av vallar i en sexårig växtföljd. Källa: Ericson & Mattsson, 2000; Bolinder et al 2010, 2012.