Våtmark och bevattningsdamm i samma paket

Tuve Lundström på Naturvårdsingenjörerna handhar allt från idé till tillståndsansökan och anläggning till våtmarken och bevattningsdammen utanför Kristianstad.

”Både lantbrukaren och samhället vinner på denna typ av lösning”, säger Tuve Lundström på Naturvårdsingenjörerna. Lösningen han syftar på är en kombinerad bevattningsdamm och våtmark som börjar byggas utanför Kristianstad.

Nicklas Göransson och Christine Dufva odlar 105 hektar potatis, stråsäd och grönsaker i Gärds Köpinge på slätten söder om Kristianstad. I slutet på maj påbörjades bygget av deras nya bevattningsdamm kombinerad med en våtmark.
”Marken där våtmarkens ska ligga är låglänt och svårodlad, så läget är perfekt för en sån här typ av anläggning”, säger Tuve Lundström.
Bevattningsdammen kommer främst att få vatten ifrån dräneringssystemet i omgivande marker. Det gör att näringsämnen som följer med dräneringsvattnet kan recirkuleras vilket gör både miljön och odlaren en stor tjänst.
”Prio ett är att använda vattnet i dammen för bevattning, men det vatten som inte utnyttjas kommer att ledas över i en våtmarksdel.”

Win-win situation
Om vattnet från dräneringen inte skulle räcka finns även tillstånd för ytvattenuttag ur Helgeå. De 105 hektaren bevattnas med två stycken pivotbevattningar som är centrummonterade och sensorstyrda.
”Det är bästa möjliga teknik för denna typen av lösning”, menar Tuve Lundström.
Prislappen kommer totalt att hamna på cirka 2,7 miljoner. I det ingår inte den bevattningsanläggning som köptes in för ett par år sedan.
Alternativet för Nicklas och Christine hade varit att djupborra för grundvattenuttag och betala 600 000–800 000 kronor för kalaset. En skillnad, både i insats och pris, mot vad som är planerat nu. Men det finns såklart en anledning.
”De flesta som diskuterat bevattning med Länsstyrelsen vet att det är som att köra huvudet i en vägg. Det är en svår diskussion att ta”, säger Tuve. ”Att göra en damm kombinerad med våtmark är ett sätt att få både tillstånd och stöd, eftersom insatsen även ger en samhälls­nytta. Nicklas får bättre vatten att vattna med och samhället får biologisk mångfald och renat vatten i våtmarken.”

Vill ta fram koncept
Våtmarksytan kommer att uppta totalt tio hektar och bestå av fyra hektar ren vattenyta. Nackdelen med den här typen av anläggningar är just att den tar kräver stora ytor.
”Alla har inte rätt läge för denna typ av anläggning”, säger Tuve. ”Med en väldigt bra arrondering kanske det inte är läge att lägga en tio hektar stor våtmark mitt i. Men i detta fallet passade det väldigt bra.”
Anläggningen i Gärds Köpinge är den första i Sverige att byggas på just detta sättet och Tuve hoppas att detta kan bli första steget i att hitta ett fungerande koncept där lantbruk och samhälle samverkar.
”Vi har flera andra projekt på gång, som ännu är i sin linda, men som kommer att fungera på samma vis”, säger han.

Anläggningen hos Nicklas Göransson och Christine Dufva kommer att färdigställas under sommaren. Vi kommer att följa bygget i Lantbrukets Affärer och återkomma när anläggningen är färdig och tagits i bruk.

Av Elin Laxmar