Wermlands mejeri – en lyckad satsning

Wermlands mejeri har idag en 70-procentig marknadsandel på dryckesmjölken i de Coop- och Icabutiker de levererar till.

Tre värmländska mjölkföretag har visat att konsumenterna är beredda att varaktigt betala 1,50 till två kronor extra i butik för att få lokalt producerad mjölk.

Utan större åthävor har Wermlands mejeri på tre år blivit en stark regional aktör. Det var våren 2015 som förtroendet för Arla började svikta på allvar bland svenska mjölkbönder. SVT:s Uppdrag granskning gjorde en undersökning som visade att sju av tio skulle, om de kunde, byta eller överväga att byta från Arla till ett annat mejeri.
Tre mjölkgårdar i trakten av Säffle – Bröderna Thörner AB, Bäcks Gård samt Hans och Anna Peterson på Haga gård – fanns bland de missnöjda. De kontaktade en veteran i Mejerivärmland, Yngve Gustafsson som började jobba på mejeriet i Arvika för drygt 40 år sedan och blev konsult 2010 när Milko började avvecklades. Han var med på noterna och med det gick Wermlands mejeri från vision till verklighet.
Sommaren 2015 tog aktiebolaget över ett mejeri i Värmlands Nysäter två mil norr om Säffle där det sedan början av 2000-talet tillverkats turkisk yoghurt.

Bättre än planerat
”Affären blev snart mycket större än vad vi räknat med”, säger vd Yngve Gustafsson. ”Planen var att börja med volymer runt 9 000–10 000 liter om dagen men vi var snart över 14 000. Efter ett halvår fick vi bygga ut anläggningen.”
Varför gick det så bra?
”Det verkar som att värmlänningar är patrioter som vill värna om sitt mejeri. Vi lade också mycket energi på att få en fin logga, snygga förpackningar och informationsmaterial. Dessutom begränsade vi sortimentet till basvarorna. Filen, som är ekologisk, kom först för ett år sedan.”
En mycket viktig framgångsfaktor nämner inte Yngve Gustafsson, sig själv. Hur mycket hans kontaktnät betytt för att Wermlands mejeri idag har en 70-procentig marknadsandel på dryckes­mjölken i de Coop- och Icab­utiker de levererar till, går bara att spekulera i.
Dessutom har han lyckats med en stjärnrekrytering till styrelsen.

Vd Yngve Gustafsson har en stor del i framgången.

Värmländsk glass
I januari 2017 skrev en Värmlandstidning om att Wermlands mejeri skulle börja producera och tillverka glass.
I artikeln berättade Yngve Gustafsson:
”Vi hade ett överskott av grädde och började själva fundera på vad vi skulle hitta på. Då hörde en glasstillverkare av sig och jag sa att vi skulle vilja ha en Värmlandsglass gjord på Värmlandsgrädde. Det tyckte han i Mariestad var en jättebra idé så vi har lagt ut tillverkningen hos honom.”
Den i artikeln anonyme glasstillverkaren heter Thomas Andersson och är en legendarisk person i Mejerisverige. Efter 39 år som vd för Falköpings mejeri gick han i pension 2015 men Andersson, utrustad med en tillsynes outsinlig energi och dito arbetskapacitet, skydde pensionärslivet. Efter att ha rott Falköpingsprojektet Grådö mejeri i hamn 2017 kunde han nöjt sig med det egna glassbolaget Klings Glass men erbjuden en styrelseplats i Wermland blev svaret ett snabbt ja.

Har flera fördelar
”Jag erbjöds ett delägarskap men var nöjd med en styrelseplats”, säger Thomas Andersson. ”Varför? Jo, jag ser flera fördelar med Wermlands mejeri. De började i rätt tid och fick med sig både handeln och konsumenterna. De håller fast vid det lokala och har inte skaffat en jäkla massa produkter. Bolaget är bondeägt och Yngve Gustafsson en gammaldags, jordnära person.”
Idag levererar 14 gårdar mjölk till Värmlands Nysäter. Omsättningen är runt 75 miljoner kronor. År 2016 omsatte bolaget 63 miljoner kronor och hade då ett resultat efter finansnetto på 14,5 miljoner kronor.

Bra pris till leverantörerna
Avräkningspriset i början av augusti är 4:17 kr, att jämföra med Arlas 3:44. Ekomjölken som används i filen betalas drygt en krona mer än Arlas, upplyser Yngve Gustafsson.
Trion som startade Wermlands mejeri äger 25 procent var av aktierna. Foderföretaget Värmlant äger 12,5 procent och lika mycket äger vd Yngve Gustafsson.

Av Sven-Olov Lööv