Ledare

Rödlistade substanser

23 juni, 2020

I dagsläget är det lätt att få intrycket att kemiska växtskyddsmedel står under attack från många håll. Vi har tidigare berättat om det rektorsbeslut som SLU:s rektor Maria Knutson Wedel skrev under och där ett [Läs mer…]

Ledare

Svenskt lantbruk i uppförsbacke

18 maj, 2020

Frågan om vår självförsörjningsgrad är ständigt aktuell, men kanske ännu mera så i ljuset av den allvarliga ekonomiska kris som Covid-19-pandemin medfört. Livsmedelsproduktionen tillhör inte den eller de branscher som drabbats hårdast, men nedstängning av [Läs mer…]

Ledare

Avtalet som hotar SLU:s trovärdighet

25 mars, 2020

I officiella försök gav en bekämpning av örtogräs i höstvete förra året en merskörd på upp till 75 procent. Räknat uppifrån innebär det att utebliven bekämpning av ogräs i en gröda som skulle kunnat ge [Läs mer…]

Ledare

Betala bättre för spannmålen!

21 februari, 2020

Lantmännen kan berömma sig med att under de senaste åren ha lyft sitt resultat på bottenlinjen till en helt ny nivå. Vi har tidigare kommenterat detta och konstaterade då att äntligen gav fusionen för 20 [Läs mer…]

Ledare

Den köttfria ekokammaren

24 januari, 2020

För den som bor och verkar utanför huvud­stadens gravitationsfält kan besök därstädes ibland påminna om kvantfysikens teori om parallella universa. ”Folk på landet” odlar grönsaker i trädgårdsland, drivbänkar eller på sin höjd i växthus, medan [Läs mer…]

Ledare

Villkor som kan göra en tvärförbannad

18 december, 2019

Vilande på en administrativ bas från 1600-talet brukar vi i Sverige berömma oss själva för att ha en myndighetsstruktur fristående från den direkta politiska myndighetsutövningen. En minister i den av Riksdagen valda regeringen ska inte [Läs mer…]

Ledare

Är det dags för ett nytt bondeuppror?

18 november, 2019

Nu är svenska lantbrukare inte att likställa med franska bönder, men det kanske ändå vore på sin plats att sätta klackarna i backen och säga: ”Hit men inte längre!” Livsmedelsstrategin och Konkurrenskraftsutredningen som den förra [Läs mer…]

Ledare

Den tyska sjukan

18 oktober, 2019

Det har varit relativt lugnt på glyfosatfronten den senaste tiden. Vi har i Sverige som bekant svårt att hantera fler frågor än en åt gången, och den senaste tiden har allt handlat om klimatförändringar. Dessutom [Läs mer…]