Ledare

Slopa målen med ekologiska produkter

28 februari, 2017

Efter alla turer kring övergripande mål, regeringens proposition och handlingsplan börjar den verkliga kärnan i den två år långa processen med att ta fram en livsmedelsstrategi klarna. Bristen på konkreta mål är särskilt tydlig i [Läs mer…]