Inga effekter av biostimulanter i vårkorn

Rötter på planteringsbord
Ett sätt att mäta effekten av biostimulanter är att mäta rotutvecklingen, men även i de fall det fanns signifikanta skillnader var de inte korrelerade till avkastning. Foto SLU

Biostimulanter är en produktkategori som fortfarande är ganska ny på den svenska marknaden och som inte riktigt har funnit någon tydlig nisch. Lantbrukare har länge efterfrågat oberoende fältförsök och Hushållningssällskapet genomförde försök i vårkorn under 2020 och 2021. Trots magra försöks­resultat kan det ändå finnas potential för biostimulanter i special­odlingar.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!