Innovation och framtidsperspektiv

Alla nominerade till årets byggnadsstipendium.

Värdig vinnare av årets byggnadsstipendium blev Anders Gunnarsson och grisstallet på Halla gård. En anläggning som verkligen pekar mot framtiden!

Med hjälp av egna intressanta lösningar och noggrant val av leverantörer har Anders Gunnarsson lyckats skapa ett stall som ger ett minimalt klimatavtryck och samtidigt en väldigt god djurvälfärd. Stallet har en hög automatiseringsgrad som gör det lättskött trots sin enorma storlek. Juryns motivering till grisstallet på Halla Gård lyder:

”Med ett storslaget helhetskoncept i innovationens absoluta framkant hyser byggnaden smarta lösningar för framtidens grisproduktion. Helt i harmoni med miljö och klimat.”

Djurvälfärd

De andra två nominerade gårdarna har också sina speciella kvaliteter som är värda att lyfta fram och som kan ge inspiration till dem som har planer på att bygga. Ylva Righard och Erik Gunnarsson har med sitt mjölkkostall på Valsinge Lantbruk visat att det finns alternativa stallösningar som gör att djuren mår väldigt bra och producerar fina resultat. De fick ett hedersomnämnande med motiveringen:

”Med enkla raka linjer välkomnar byggnaden både djur och människor. Klimatsmart formad med stort fokus på djurvälfärd och god arbetsmiljö.”

Ögonfröjd

Hade byggnadsstipendiet varit en skönhets­tävling hade förmodligen ekonomibyggnaden i Ängsskär vunnit. Där har Yvette och Thomas Heimbrand inte lämnat något åt slumpen och visat att det finns massor av detaljer som både enskilt och tillsammans lyfter en byggnads helhetsintryck. Deras hedersomnämnande lyder:

”En flerfunktionell byggnad formad i en ny men ändå klassisk lantbruksarkitektur. Genomtänkt i minsta detalj och fint infogad i landskapet.”

Samarbetet bakom priset

Slutligen vill vi från redaktionen sida lyfta det goda samarbete vi har med byggnadsstipendiets sponsorer. Tack vare dem kan vi år efter år lyfta fram de lantbruksföretagare och byggnader som är goda förebilder och som lyfter lantbrukets hela varumärke. Ett stort tack till Landshypotek och Skånegårdar för att ni har varit med oss i hela 16 år!

Sedan vill vi välkomna två nya sponsorer som i år har valt att gå in i sponsorgruppen, Boställets Lin och Ottosson Färgmakeri. Vi kan bara hålla med dem, linoljefärg är en oerhört viktig del i bevarandet av våra fina lantbruksbyggnader!

Alla ni läsare som vill ta del av det stora bildmaterialet rekommenderas att titta i den digitala versionen, årets utgåva nummer 8. Det finns även pdf:er på tidningens hemsida.

Av Agneta Lilliehöök