Koll på betesdjuren med AI

Erik Öhlund och Viktor Andersson startade innovationsföretaget Svarta Räven AB tillsammans och Goati är deras ”debutverk” inom lantbrukssektorn. Foto: Privat

Kommande betessäsong blir det premiär för Goati, ett system som via GPS hjälper till att hålla koll på betande kreatur. Det är uppfinnarduon Erik Öhlund och Viktor Andersson som i sitt bolag Svarta Räven utvecklat produkten.

Goati ska ta den dagliga tillsynen av betande djur till nya nivåer.
”Hittills har vi bara provat en prototyp av systemet, men nu tar vi fram en första produktionsserie som ska fälttestas kommande sommar”, berättar Erik Öhlund, som tillsammans med sin kollega Viktor Andersson utvecklat systemet.

Erik har lantbruksbakgrund från föräldragården och efter Chalmers Entreprenörsskola blev det Lantmännens startupskola Växthuset där han träffade samarbetspartnern Viktor.

Transpondrar
Systemet de skapat är baserat på transpondrar, med GPS och accelerometer, som kontinuerligt skickar information om hur djuren rör sig och idisslar. Via AI analyseras informationen och larmar om något som avviker från normalt beteende inträffar.

”Till exempel om något djur rör sig onormalt, avviker från flocken, k­ommer utanför inhägnaden eller om hela flocken visar tecken på att bli störd exempelvis av rovdjur så upptäcker systemet det”, förklarar Erik.

Tanken är att systemet ska vara ett stöd till normal tillsyn och larma om något djur uppvisar tecken på sjukdom eller skada. Transpondrarna sitter i vanliga ”Lely-halsband” och batterierna i dem ska räcka för en hel säsong. Data­överföringen sker via mobilnätet.

Prenumererad molntjänst
”Vi räknar med att kostnaden ska hamna någonstans i paritet med vanliga kotranspondrar och sedan kan man prenumerera på AI-tjänsten som gör analyserna”, förklarar Erik.

Den första omgången ut på marknaden är främst en provomgång med vars hjälp analystjänsten ska utvecklas vidare för att bli än mer träffsäker när det gäller att avläsa olika rörelsemönster hos djuren. Dessa varierar ju över tid på dygnet och väderlek, så det gäller att lära systemet vad det ska ”titta efter”.

Målgruppen är naturbetesuppfödare, men även mjölkproducenter som har djuren ute på bete.

”På sikt hoppas vi även inleda samarbete med något inomhussystem, så att tjänsten blir heltäckande”, avslutar Erik Öhlund.

Av Ulf C Nilsson