Lita inte på politiken

Ledaren November 2021

Även om de flesta lantbrukare idag mest oroar sig för antingen höga gödsel- och energipriser eller höga spannmålspriser eller båda, är det svårt att helt förbigå dagspolitiken. När det gäller den dans på slak lina som spannmålsodlare idag går på kan vi konstatera att både spot- och terminspriser täcker de exceptionellt höga odlingskostnaderna. Enligt Lantbrukets Affärers spannmålskalkyl är odlingskostnaderna idag 40 öre eller 25 procent högre än de var för ett år sedan. Det som gör det svårt att ringa hem till mamma om mer pengar är att priserna på höstvete, både här hemma och på börserna, med råge täcker odlingskostnaderna.

Global företeelse

Lite tyngre är oket att bära för framförallt grisproducenterna, som ju har all anledning att räkna noga på om en ny omgång kan betala hyran. Även mjölkproducenterna som kämpar med kroniskt dålig lönsamhet känner av prishöjningarna. Men höga foder- och energikostnader är inte ett inhemskt fenomen utan en global företeelse som inte ser ut att försvinna i brådrasket. Inte förrän Putin med hybridkrig via sin vitryske vapendragare och långsam strypning av motståndet med höga gaspriser och med hjälp av gula västar tvingat EU:s ledare på knä. Alltså kan vi förvänta oss att en marknad som i alla fall hittills kunnat betala mer för svenskt griskött kommer att göra så även i fortsättningen.

För spannmålsodlaren gäller frågan: Vilket pris sjunker först? Om svaret är spannmålspriset finns bara ett råd: Bind nu, så mycket som du törs. Och gråt inte över den areal som inte blev sådd i höst. Stigande grynhavre- och maltkornspriser kan kompensera en del. Vårgrödorna – och i synnerhet maltkorn – kräver inte lika höga gödselgivor och det finns ingen bättre medicin mot gräsogräs än lite vårsådd.

Nedärvd reflex

När marken gungar under lantbrukarnas fötter finns det en mer eller mindre nedärvd reflex att springa till näringspolitikerna och begära hjälp. Under förhandlingsekonomin växte politiken och bonderörelsen samman, en armkrok som trots att det är mer än 30 år sedan den gamla jordbrukspolitiken övergavs, fortfarande känns bekväm.

Men som företrädare för ett särintresse som idag omfattar färre än 10 000 heltidsföretagare och som står för mindre än en procent av BNP blir det alltmer tydligt att lantbruket inte kan förvänta sig några alexanderhugg från politikens sida. Det blev inte minst tydligt när Centern gjorde upp med Miljöpartiet om strandskyddet.

Grynvälling

Ett upphävt generellt strandskydd i ett land med tusentals kilometer strand till hav, sjö och större vattendrag borde egentligen inte vara en stor sak. I alla fall inte i områden utanför storstädernas omedelbara (läs pendlingsbara) närhet. Därför borde ett rakryggat motstånd mot att godkänna en S-MP-regering (med Vänsterpartiets uppenbara stöd) utan en verklig uppgörelse inte vara en omöjlighet. Men istället verkar det som att Centern i sin iver att framstå som sin egen definition av den breda mitten har sålt sin själ för en grynvälling.

Strandskyddet var redan upphävt i delar av landet. Kommunerna har rätt att ge dispens för landsbygdsutveckling i strandnära områden, så kallade LIS-områden. Länsstyrelsen kan också upphäva strandskyddet kring små sjöar och vattendrag. Motiveringen har främst varit att säkra naturskyddet. I allemansrätten har ingått att inte hindra allmänheten tillgång till sjö och strand annat än i direkt anslutning till tomtmark.

Kejsaren var naken

Vad fick nu Centern? I sin iver att försvara uppgörelsen med Miljöpartiet lyckas Kristina Yngwe, C, i ett inlägg på Facebook faktiskt klä av sig själv. Strandskyddet upphävs för sjöar på mindre än ett hektar och vattendrag smalare än två meter. Men fri passage på enligt praxis 15–40 meters bredd ska säkerställas. Dessutom ska länsstyrelsen kunna återinföra strandskydd om exploateringen av ett område strider mot strandskyddets syfte. Vilket egentligen bara kan tolkas som en omvänd dispens.Strandskydd ska vidare gälla för alla orter med fler än 3000 invånare och gäller från minst en km utanför orter större än så.

Med sådan politik blir snabbt en krona 20 öre.